Välkommen till skolstart torsdag 18 augusti.

Upprop enligt följande:

Förskoleklass klockan 08.30. Samling nedre skolgården vid Slottet.

Åk 1 klockan 08.00. Samling på lågstadiets skolgård vid C-huset.

Åk 2-3 klockan 08.30. Samling på lågstadiets skolgård vid C-huset.

Åk 4 klockan 09.00. Samling på skolgården vid A3 klockan 08.50.

Åk 5-9 klockan 09.00 i respektive klassrum i A-huset.

Åk 7:grupp1 i sal A328 (entré A4, plan 3)

Åk 7:grupp 2 i sal A330 (entre A4, plan 3)

Åk 7:grupp 3 i sal A231 (entré A4, plan 2)

Grundsärskolan åk 4-9 klockan 09.00 i respektive klassrum i A-huset.

Dela:
Kategorier: