Skolledning

Rektor för Fruängens skola är Margita Norberg.

Biträdande rektor Per-Arne Wigren är ansvarig för grundsärskolan åk 1-9 med fritidshem och för grundskolans årskurs 5-9 och frågor kring modersmål.

Maria Göransson är ansvarig för grundskolans årskurs 1-4, förskoleklasserna, fritidshem och -klubb.

Antal: 3