Årskurs 1-3

Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevernas förmågor-  att lära sig läsa, skriva och räkna. Det finns speciallärare och specialpedagoger som kan hjälpa till med anpassningar och särskilt stöd för elever med behov av extra insatser.

Idrott och hälsa och musik ingår i timplanen från årskurs 1. I årskurs 2 börjar eleverna lära sig engelska. Undervisning i slöjd startar i årskurs 3.

Varje termin genomförs utvecklingssamtal där elevernas arbete och lärande dokumenteras i ett skriftligt omdöme och en individuell utvecklingsplan.

Vi värnar våra gemensamma traditioner som att dansa ut julen i en julgransplundring, sjunga in våren på Valborg, FN-dagen, adventssamling, Luciatåg och skolavslutningarna.

Lärare och fritidshemspersonal har ett nära samarbete kring eleverna. Varje klass har en person från fritidshemmet med under skoldagen. De ansvarar också för fritidsverksamheten när klassen har halvklassundervisning med sin klasslärare.

 

Lågstadiets elever har sina klassrum i C-huset och i den nya Paviljongen.

Telefon till år 1-3: 508 23 718

Dela:
Kategorier: