Årskurs 4-6

I mellanstadiet arbetar lärarna parvis med undervisningen i varje årskurs. Det är en lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen och en lärare i matematik och naturorienterande ämnen. Undervisningen i engelska bedrivs av en lärare som undervisar hela åk 4-6. I åk 6 har eleverna hem- och konsumentkunskap enligt vår timplan. Det är också i åk 6 som eleverna väljer ett modernt språk efter en prova-på-period på två veckor per språk. Vi erbjuder idag eleverna att välja mellan franska, tyska eller spanska. Betyg ges i samtliga 16 skolämnen från och med höstterminen i åk 6 (förutom i moderna språk).

I Studieteket finns speciallärare som kan ge särskilt stöd och hjälpa till med olika typer av anpassningar till elever.

Lärarna i respektive årskurs samplanerar inom årskursen, men även med de praktisk-estetiska lärarna i olika teman.

Vi har flera återkommande aktiviteter och traditioner t.ex. 6:ornas aktivitetsdag, FN-dagen, Luciafirande, jul- och sommaravslutning och vårsamlingar. Eleverna står ofta för huvuddelen av programmet som kan innehålla sång, drama, diktläsning och mycket annat.

Åk 4-6-klassrummen ligger i det stora A-huset; ingång A2 och A3.

Telefonnummer till mellanstadiets gemensamma telefon 4-6: 508 23 727

Dela:
Kategorier: