Årskurs 7-9

Lärarna i högstadiet årskurs 7-9 är uppdelade på två arbetslag. Lärarna har sin huvudsakliga undervisning inom sitt arbetslag. På så sätt har all personal en god kännedom om eleverna.

Det är två-tre handledare i varje klass. Handledaren ansvarar för genomförande av utvecklinggssamtal och kontakter med elevens vårdnadshavare. Information till hemmet går via brev varje vecka till åk 7 och 8. I åk 9 skickas veckobrev varannan vecka.

I årskurs 8 och 9 läser eleverna hem- och konsumentkunskap. Musikundervisning ges i årskurs 7 och 9.

Betyg ges varje termin i skolans samtliga ämnen i årskurs 7-9. I samband med skolavslutningen i årskurs 9 ges slutbetyg. Det är slutbetyget som ligger till grund för den slutliga intagningen till gymnasieskolan

Lärarna kontaktas enklast via sin e-post. Se kontaktuppgifter under "Kontakt".

 

Dela:
Kategorier: