Föräldrasamverkan

Vi strävar efter ett gott samarbete med föräldrar och vårdnadshavare. Kontakta oss gärna om du har frågor, synpunkter, klagomål eller beröm på vår verksamhet. Dina synpunkter kan bidra till att vi förhoppningsvis kan utveckla verksamheten och bli ännu bättre!

Vänd dig i första hand till närmast berörd personal med dina frågor eller synpunkter. Frågor som handlar om arbetsledning och styrning av verksamheten hänvisas till ansvarig skolledare.

Dela:
Kategorier: