Fritidshem

Fritidshemmen är indelade i olika avdelningar. Förskokleklasserna går på Slottet som ligger i just Slottet och i C-husets nedre plan. Årskurs 1 går på Borgen i C-huset övervåning. Årskurs 2 går på Paviljongen. Årskurs 3 går på Tornet i  bottenvåningen av D-huset (under idrottssalarna).
I anslutning till fritidshemmens olika avdelningar finns en lekvänlig skolgård, fotbollsplan med konstgräs och närhet till grönområden.

Under skoldagen samverkar fritidshemmen med klasslärarna i lågstadiet. Barnen har integrerade fritidsaktiviteter i halvklasser. Då genomförs samplanerade aktiviteter med anknytning till det som händer i klassrummet. Dessutom är Livskunskapen till stor del förlagd denna tid.

På fritidshemmets eftermiddagstid bedrivs traditionell fritidsverksamhet. Vi erbjuder bland annat lekar och idrott, utevistelse, skapande, massage och yoga och naturligtvis tid för fri lek.
Vi erbjuder trevliga lovprogram för de barn som är hos oss då.

På fritidshemmet skall man känna sig trygg och få utvecklas utifrån sin person. Alla skall känna sig  välkomna och sedda, trivas och ha en rolig och meningsfull samvaro med andra.
Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Vi har gemensamma föräldramöten med skolan, daglig kontakt vid lämning och hämtning men även Drop-in-kaffe och liknande.

Vid frågor om verksamheten; vänd er till fritidshemsföreståndare Suzanne Larsson 08-508 23 730
suzanne.larsson@​stockholm.se

Dela:
Kategorier: