Fruängens skola

Fruängens skola är en kommunal grundskola med barn och ungdomar från förskoleklass till åk 9. Vi har cirka 650 elever på skolan. Vi har även klasser som vänder sig till elever mottagna i grundsärskolan i årskurs 4-9.

Skolan är vackert belägen kring en stor och inbjudande skolgård. Lunch och mellanmål tillagas i vår skolrestaurang. Klassrummen är utrustade med interaktiva skrivtavlor och tillgång till datorer och läsplattor finns i alla klasser. Vi har specialutrustade salar för naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi) och praktisk-estetiska ämnen (idrott,hemkunskap, slöjd, bild och musik).

Vi är 130 anställda på skolan inom olika yrkeskategorier. Personalen är välutbildad med ett starkt engagemang och god kunskap kring elevernas lärande och personliga utveckling.

Vårt elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare (SYV) bistår lärare och övrig personal i arbetet med eleverna. I vårt Studietek finns specallärare och specialpedagoger som kan ge stöd och handledning till elever med särskilda behov.

Trygghet och trivsel

Vi utvärderar årligen trygghet och trivsel på skolan i vår elevenkät och genom samtal i fokusgrupper som skolkuratorn och skolsköterskan håller i.  Vi engagerar elever i arbetet med trygghet och trivsel via klassråd och elevråd. 

När eleverna lämnar oss i årskurs 9 ska de ha goda kunskaper, god självkänsla och en stark framtidstro.

Dela:
Kategorier:

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.