Grundsärskolan åk 4-9

Grundsärskolan vänder sig till elever med kognitiv funktionsnedsättning och som har rätt att studera efter grundsärskolans kursplan i ämnen eller ämnesområden. Mottagande i grundsärskolan sker efter beslut i utbildningsförvaltningen.

I grundsärskolan är undervisningen anpassad till elevens individuella behov. Varje elev får utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Eleven har en individuell utvecklingsplan - IUP. Stor vikt läggs vid att utveckla elevernas förmågor i att tala, läsa, skriva och räkna. Undervisningen i grundsärskolan är konkret och åskådlig och bedrivs i små klasser. Det förekommer många studiebesök och aktiviteter utanför klassrummet. Eleverna har mer tid med praktisk-estetiska ämnen. Betyg sätts från och med årskurs 6 om vårdnadshavare eller elev så begär. Grundsärskolans klasser är integrerade lokalmässigt på respektive stadium.

Vi har elever från årskurs 4 till 9.

Till grundsärskolan hör fritidshemmet Palatset för åk 4-6 och 7-9. Elever i åk 7-9 kan gå på fritids på eftermiddagen och under lov efter särskild ansökan om korttidstillsyn (KTT) via stadsdelsförvaltningen i den stadsdel man är bosatt.

I alla klasser finns specialutbildade lärare och elevassistenter med lång erfarenhet. Eleverna har tillgång till skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare.

 

Klasser läsåret 2017-2018:

4-6gs Lärare: Elisabet Wermeling. Telefon: 08-508 23 737

7-9Ags Lärare: Lena Stiller. Telefon: 08-508 23 741

7-9Bgs Lärare: Ann Kaarik. Telefon: 076 - 12 23 738

Fritidshemmet Palatset. Telefon: 08-508 23 742

Ansvarig biträdande rektor:

Per-Arne Wigren. Telefon: 08-508 23 706
per-arne.wigren@​stockholm.se

 

 

 

Dela:
Kategorier: