Expedition

Vänd er till expeditionen med era frågor - de kan ge svar på det mesta.

Skolassistent Inger Öhlund har ansvar för frågor kring modersmål

Margaretha Jacobson har ansvar för frågor kring fritidshemavgifter

Övriga ärenden kan båda svara på.

e-post: fruangensskola@​stockholm.se
 

Antal: 2