Skolledning

Rektor för Fruängens skola är Margita Norberg.

Biträdande rektor Per-Arne Wigren är ansvarig för grundsärskolan åk 1-9 med fritidshem och för grundskolans årskurs 7-9 och frågor kring modersmål.

Maria Göransson är ansvarig för grundskolans årskurs 4-6 och mellanstadieklubb.

Maj-Lis Karlsson är ansvarig för förskoleklass, åk 1-3 och fritidshemmen.

Antal: 4