Skolans arbetslag

Fruängens skola har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Det finns också en grundsärskola från årskurs 4 - 9. Skolan är organiserad i arbetslag stadievis. Fritidshemmen och grundsärskolan utgör egna arbetslag. Högstadiet är indelat i två arbetslag 7-9 A och 7-9 B.

Dela:
Kategorier: