Skolans vision

Vår vision på skolan är att eleverna:

  • har goda kunskaper i skolans alla ämnen och en förmåga att lära ny kunskap i en värld som ständigt förändras.
  • har god social kompetens, bemöter alla med respekt och kunna samarbeta.
  • omfattar av demokratiska värderingar och tillämpar demokratiska värderingar.
  • litar till sin egen förmåga och har lust att lära vidare.
  • har en tro på framtiden och känner sig delaktiga i vårt globala samhälle

EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
•Kommunikation på modersmålet
•Kommunikation på främmande språk
•Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
•Digital kompetens
•Lära att lära
•Social och medborgerlig kompetens
•Initiativförmåga och företagaranda
•Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
Kritiskt tänkande, kreativitet, problemlösning, beslutsfattande,hantera känslor

Dela: