Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Om du har oro kring ditt barn  så är du välkommen att kontakta skolsköterskan för rådgivande samtal. Skolsköterska Agneta Hermanson arbetar på skolan måndag - fredag.

Telefon: 08-508 23 710

Skolläkaren Nina Bergman arbetar på skolan 2 dagar i månaden. Tid hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Vaccination
Skolhälsovården erbjuder flickor i åk 5 HPV (humant papillom virus) - vaccination mot livmoderhalscancer.
Vaccinationen består av 3 doser, den andra dosen två månader efter dos ett och tredje dosen ca sex månader efter dos två.
Hälsodeklarationen måste vara ifylld och lämnad till skolsköterskan innan första dosen kan ges.

Dela:
Kategorier: