Tillgänglighet

Fruängens skola är tillgänglighetsanpassad enligt nivå 2. Detta innebär att lokaler som expedition, vaktmästeri, aula/samlingssal, idrottslokaler, matsal samt parkering och gångvägar är tillgänglighetsanpassade. Skolan är utrustad med hissar och toaletter för rörelsehindrade.
Om du vill veta mer om hur Fruängens skola är tillgänglighetsanpassad, vänligen kontakta expeditionen tel: 508 23 700

Dela: